Sanitetstekniker som spolar kröken
När avloppen behöver spolas och rörsystemen kräver inspektion rycker Carsten Olsson på Sanitet o Spolteknik AB ut och reparerar och kontrollerar. Såväl akuta läckor som besiktningar ingår i arbetsuppgifterna, hos privatpersoner såväl som hos kommuner och företag.
När fastighetsägare får problem med avloppen eller rörsystemen vänder de sig med fördel till Carsten Olsson och hans firma, Sanitet o Spolteknik AB. Han har sanerat avlopp och rensat rör sedan 2002.
– Vi har hand om både fabrikers system och anlitas av privatpersoner vars bostäder behöver en genomgång av avlopp och rör, berättar Carsten. Vi är dessutom besiktningsmän åt andra entreprenörer och kontrollerar enligt fastlagd standard att kvaliteten på avloppssystem och rör är godtagbara.
Sanitet o Spolteknik både reparerar och installerar efter behov, dels via egna uppdrag direkt från kund men ofta anlitas de av byggföretag eller kommunala verksamheter för att gå igenom deras avloppssystem.
– Många arbeten genomför vi i underhållssyfte, andra gånger är det akuta läckor eller stopp vi får rycka ut för att åtgärda, säger Carsten. När det gäller snabba utryckningar gäller det att dra nytta av sina erfarenheter för att direkt kunna bilda sig en uppfattning om skadans omfattning och åtgärda den så effektivt som möjligt.
Arbetsområdet omfattar södra Skåne, från Landskrona i väst till Åhus i öst och allt söder därom. Sanitet o Spolteknik koncentrerar sig allt mer på fastighetssidan, där genomspolning av rörsystem och inspektioner upptar det mesta av uppdragen.
– Vissa jobb lämnar vi över till andra företag, istället för att ta på oss för mycket jobb är det bättre att rikta in verksamheten mot vissa huvudsysslor, säger Carsten.
Utrustningen och maskinerna är dyra, Carsten har själv varit leverantör i branschen innan han startade med sin nuvarande firma, så han är väl medveten om vilka kostnader som gäller för de olika delarna han behöver.
– Jag har nytta av min erfarenhet som leverantör och försöker hela tiden pressa kostnaderna för inköp av materiel och utrustning, det kommer kunderna till del i slutänden, avslutar Carsten.


Sanitet o Spolteknik AB

Bransch:
VVS

Telefon: 0411-52 14 48
Fax: 0704-11 03 74


Email:
info@sos-teknik.se

Hemsida:
www.sos-teknik.se

Adress:
Sanitet o Spolteknik AB
Box 32
27621 Borrby

| 13 SENASTE FÖRETAGEN